Algemene Informatie

Huidtherapeut

Een huidtherapeut heeft een opleiding van vier jaar gevolgd op HBO niveau. Het is een paramedisch beroep en behandelt de huid. Hierbij behandeld de huidtherapeut de gezonde, zieke maar ook de beschadigde huid. Daarnaast kan door een preventief bezoek aan de huidtherapeut een probleem of verergering van een aandoening worden voorkomen door de  juiste preventieve maatregelen en adviezen. Huidtherapie is een beschermd beroep, de opleiding huidtherapie is wettelijk erkend en opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34) Deze wet bevordert en bewaakt de kwaliteit in de gezondheidszorg. Elke huidtherapeut is verplicht om aan bepaalde deskundigheid en opleidingseisen te voldoen om de BIG registratie te kunnen behouden.

Directe toegankelijkheid

Huidtherapie is per januari 2012 direct toegankelijk. Dit betekent dat iedereen vanaf 18 jaar zonder verwijzing van een huisarts of medisch specialist, contact op kan nemen om een afspraak te maken. Tijdens de eerste afspraak vind een screening plaats om te beoordelen of er een indicatie is voor de huidtherapeut of dat er eerst een medicus geraadpleegd dient te worden. In sommige gevallen is het nodig om een verwijsbrief te vragen aan uw huisarts of specialist. Dit heeft te maken met de eisen van de zorgverzekeraar.

Vergoedingen

De behandelingen die door een huidtherapeut worden aangeboden, kunnen in de meeste gevallen (deels) vergoed worden, de meeste vergoedingen komen uit het aanvullende pakket. U kunt het beste uw zorgverzekeraar informeren over de polisvoorwaarden. U kunt ook alvast een kijkje nemen op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding.